Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1816 Berndt Federley 12925. * Sundissa 22.12.1799. Vht: Turun akatemian kamreeri Anton Kristoffer Federley († 1819) ja Helena Elisabet Hjorth. Turun katedraalikoulun oppilas 31.1.1810 (in cl. sec.) – 14.6.1816 (examen). Pääsykuulustelu 19.6.1816. Ylioppilas Turussa 20.6.1816 [Federley] Bernhard. Aboëns. _ 1077. Turkulaisen osakunnan jäsen 21.6.1816 21/6 1816. Berndt Federley 22/12 1799. | Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senat. Cancellie-Expedition 1838. Lagman. Tuomarintutkinto 8.6.1818. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1818. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1820. Senaatin talousosaston ylim. kopisti s.v., oikeusosaston ylim. kopisti 1822, kansliatoimituskunnan kopisti s.v., kanslisti 1826, protokollasihteeri 1832, vt. apulaisesittelijäsihteeri 1833–37, esittelijäsihteeri 1837. Laamannin arvonimi 1835. Päätullijohtokunnan ylitirehtööri 1841. Vaasan läänin kuvernööri 1847, Kuopion läänin 1854. Senaatin talousosaston jäsen ja kamaritoimituskunnan päällikkö 1855, ero 1862. † Helsingissä 13.1.1863.

Pso: 1833 Hedvig Fredrika Aurora Richter († 1893).

Appi: Turun hovioikeuden presidentti, MOT Karl Fredrik Richter 10978 (yo 1796, † 1858).

Veli: Suomen Pankin johtaja Axel Federley 12922 (yo 1816, † 1854).

Poika: toimistopäällikkö Carl Berndt Federley 18053 (yo 1861, † 1906).

Poika: liikemies Georg Gottfrid Federley 18814 (yo 1868, † 1920).

Vävy: kliinisen kirurgian professori, valtioneuvos, LKT ja FT Jakob August Estlander 16618 (yo 1848, † 1881).

Vävy: professori, valtioneuvos, HFT Karl Gustaf Estlander 16821 (yo 1850, † 1910).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 58a; HYK ms., Turkul. osak. matr. I #93; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1818 (15.6.1818, Todistus); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1816; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #784. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 553 (CLXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 135 (CLXVII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 66, 67; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 209; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 57 (Federley Tab. 12); Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 750.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Berndt Federley. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12925>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.