Helsingin yliopisto

Tiedot

5.7.1816 Emil Meinander 12936. * Porvoossa 23.6.1799. Vht: Porvoon lukion lehtori, FM Karl Fredrik Meinander 9392 (yo 1776, † 1803) ja Anna Maria Borgström. Porvoon lukion oppilas 3.2.1812 – 14.3.1816 (afgångsbetyg). Viipurilaisen osakunnan jäsen 4.7.1816 4/7 1816 \ Emil Meinander \ 24/6 1799 \ Lector \ Borgå \ Den 12 Dec. 1821 uttagit betyg för att ingå vid Kejserl. Åbo Hof Rätt. | Uttagit nytt betyg i samma ändamål d. 2/5 1822. Ylioppilas Turussa 5.7.1816. Tuomarintutkinto 12.12.1821. Turun hovioikeuden auskultantti 19.6.1822. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1824. Varatuomari 1829. Oikeusraatimies Porvoossa. † Porvoossa 26.6.1861.

Pso: 1835 Emerentia Sofia Heurlin († 1858).

Appi: Porvoon lukion lehtori, FM Samuel Vilhelm Heurlin 10552 (yo 1790, † 1809).

Poika: vt. opettaja Fredrik Wilhelm Meinander 17822 (yo 1859, † 1865).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. II #1637; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1822 (13.6.1822, Todistus oikeusvirkoja varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #881. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 566 (CLXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 136 (CLXVIII); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1417; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 247. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 866 (Meinander Taulu 17); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2557.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Emil Meinander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12936>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.