Helsingin yliopisto

Tiedot

17.10.1817 Anders Olof Vilhelm Wenerbom 13061. * Lekåsassa 29.9.1794. Vht: Skölvenen kirkkoherra Bengt Wenerbom (yo Uppsalassa 12.9.1768, † 1800) ja Brita Margareta Tengzelius tämän 1. avioliitossa. Skaran lukion oppilas 20.10.1808. Ylioppilas Uppsalassa 8.2.1812 And. Olof Venerbom Vestrogoth. (* 1794). Ylioppilas Turussa 17.10.1817. Ruotsalaisen (II) osakunnan jäsen Andreas Olavus Wennerbom, Westrogothus natus d. 30 Septembr. 1794. in paroecia Lekåsa, Westrogothiæ. Patre Benedicto Wennerbom Pastore Ecclesiæ Skjölvened. Westrogothiæ. Institutus in Gymnasio Scarensi ab A:o 1808 ad 1811. Civ. Acad. Upsaliensis d. 4 Febr. 1812. Civ. Acad. Ab. d. 17 Octobr. 1817. Respondentti 27.5.1818, pr. Karl Daniel von Haartman 11967. — Turun akatemian konsistorin ylim. amanuenssi 1820, vakinainen 1825–28. † matkalla Turussa 11.10.1831.

Pso: 1825 Fredrika Sofia von Qvanten tämän 2. avioliitossa († 1831).

Pson edell. aviomies: Turun akatemian vouti Nils Gustaf John 11366 (yo 1800, † 1823).

Viittauksia: HYK ms., Ruots. osak. matr. II #159. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 573 (CLXIXa); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 136 (CLXIXa); E. Erlandsson, Album Gymnasii Scarensis 1795–1821 (1936) s. 22, 103; Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 69; B. Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala III 1780–1830 (1975) #3238. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1334R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Olof Vilhelm Wenerbom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13061>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.