Helsingin yliopisto

Tiedot

19.6.1818 Karl Gustaf Broman 13226. * Askaisissa 21.11.1799. Vht: Korppoon kappalainen, FM Karl Gustaf Broman 10336 (yo 1787, † 1811) ja Helena Maria Cremer. Turun katedraalikoulun oppilas 3.2.1813 (in cl. apolog.) – 12.6.1818 (examen). Ylioppilas Turussa 19.6.1818. Turkulaisen osakunnan jäsen 20.6.1818 20/6 1818. Carl Gustaf Broman 21/11 1799. Tuomarintutkinto 29.5.1821. Turun hovioikeuden auskultantti 6.6.1821. — Turun hovioikeuden ylim. notaari. Hoitanut tuomarinsijaisuuksia. Porin yläalkeiskoulun laulunopettaja 1853. † 19.9.1853.

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. I #139; HYKA, Album 1817–65 s. 21; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1821 (2.6.1821, Todistus oikeusvirkoja varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #860. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 575 (CLXIXb); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Broman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13226>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.