Helsingin yliopisto

Tiedot

2.11.1818 Henrik Karl Wolter 13251. * Pyhäjärvellä Vl. 18.2.1797. Vht: Pyhäjärven Vl. kirkkoherra Henrik Vilhelm Wolter 9293 (yo 1775, † 1829) ja Maria Tavast. Viipurin piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 15.8.1814 (Carl Henrik) – 1818. Viipurilaisen osakunnan jäsen 31.10.1818 31/10 1818 \ ‹Etunimet Carl Henrik on vaihdettu järjestykseen Henrik Carl.› Wolter \ 2/2 1797 \ Prost \ Pyhäjervi \ Den 22 Apr. 1822 uttagit betyg för ingå i Kejserl: Åbo Hof Rätt. Ylioppilas Turussa 2.11.1818. Tuomarintutkinto 20.4.1822. Turun hovioikeuden auskultantti 19.6.1822. — Senaatin ylim. kamarikirjuri tai kopisti. ‡ Helsingissä 27.2.1834. Naimaton?

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1713; HYKA, Album 1817–65 s. 26; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1822 (4.5.1822, Todistus oikeusvirkoja varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #893. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 597 (CLXX); H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #122; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 259.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Karl Wolter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13251>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.