Helsingin yliopisto

Tiedot

9.11.1818 Karl Anders Winter 13253. * Iitissä 15.11.1800. Vht: maanmittaustirehtööri Jakob Fredrik Winter 9687 (yo 1779, † 1830) ja hänen 1. puolisonsa Hedvig Dorotea Ursin. Porvoon lukion oppilas 16.2.1814 – 18.6.1818 (dim.). Ylioppilas Turussa 9.11.1818. Viipurilaisen osakunnan jäsen 14.11.1818 14/11 1818 \ Carl Anders Winter \ 15/11 1800 \ Landtm. Direct. \ Hollola \ Promot. Phil D:r d. 27/6 1823. | Den 1 Nov. 1823 uttagit betyg för att blifva Präst i S:t Petersburg. Respondentti 15.12.1819 pro exercitio, pr. Nils Abraham af Ursin 11946. FK 9.12.1822. Respondentti 15.5.1823 pro gradu, pr. Johan Fredrik Ahlstedt 10807. FM 27.6.1823. Todistus Pietarissa pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 22.11.1823. Vihitty papiksi Pietarissa 24.12.1823. — Pappina Pietarin ruots. Katarinan seurakunnassa, Inkeressä ja Liissilässä. Inkeren kirkkoherra 1831. † Inkeressä 29.4.1842.

Pso: 1830 Helena Kristina Pontan († 1863).

Appi: Rantasalmen kappalainen Jakob Johan Pontanus, myöh. Pontan 8195 (yo 1760, † 1826).

Yksityistod. saaja 3.5.1823: Johan Vilhelm af Heurlin 13775; 3.5.1823: Nils Johan Heurlin 13776; 6.6.1823 veli: Nils Gustaf Winter 13821.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1715; HYKA, Album 1817–65 s. 27; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1823. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 597 (CLXX); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1467; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 259. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1381 (Winter I. Viipurin suku. Taulu 45); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #91R, 4076R; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #692.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Anders Winter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13253>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.