Helsingin yliopisto

Tiedot

20.11.1818 Anders Johan Thurin 13256. * Viaporissa 9.3.1798. Tykkijunkkarin poika Viaporista. Porvoon lukion oppilas 3.4.1816 – 24.9.1818 (dim.). Ylioppilas Turussa 20.11.1818. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1818] Andreas Johannes Thurin, natus in Arce Sveaborg die 9:no Martii 1798, patre rei tormentariae curatore. E Gymnasio Borgoëns. Albo Universitatis adscriptus d. 20:mo Novembris. | Extra Notarie i Kejserl. Åbo Hof Rätt. Tuomarintutkinto 20.4.1822. Turun hovioikeuden auskultantti 19.6.1822. — Turun hovioikeuden ylim. notaari. Senaatin oikeusosaston ylim. kopisti 1822. Lääninviskaali Turun ja Porin läänissä 1834. Varatuomari. † Viipurissa (ruots. seurak.) 11.4.1842.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #23; HYKA, Album 1817–65 s. 27; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1822 (4.5.1822, Todistus oikeusvirkoja varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #892. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 596 (CLXX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1008; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1514.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Johan Thurin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13256>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.