Helsingin yliopisto

Tiedot

4.4.1819 Gustaf Daniel Blome 13278. * Kuopiossa 10.3.1803. Vht: varalääninsihteeri Kuopiossa Gabriel Blom 9685 (yo 1779, † 1817) ja Anna Kristina Levander. Kuopion triviaalikoulun oppilas 13.5.1811 – 12.2.1819 (betyg för att komma på Apotheket i Åbo). Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 4.4.1819. Viipurilaisen osakunnan jäsen 17.4.1819 7/4 1819 \ Gustaf Daniel Blome \ 10/3 1803 \ Lands Secreterare \ Kuopio \ Den 12 Decemb. 1825 uttagit betyg för att ingå i Kejserl: Åbo Hof Rätten. Tuomarintutkinto 8.12.1825. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1825. — Varatuomari 1839. Oikeusraatimies Lappeenrannassa. † Lappeenrannassa 15.7.1845.

Pso: Gustava Karolina Collan.

Appi: hallituskonseljin kamariviskaali Jan Gustaf Collan 10974 (yo 1795, † 1814).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1722; HYKA, Album 1817–65 s. 29; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825 (13.12.1825, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #945. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 591 (CLXX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 260; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #315.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Daniel Blome. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13278>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.