Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1659 Henrik Terserus Henricus Adolphi, Vestmannus 1334. Vht: Moran kirkkoherra Adolf Terserus (Adolphus Elai, yo Uppsalassa 4.1622, † 1659) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Henriksdotter. Ylioppilas Uppsalassa 1.1652 Henricus Adolphi Terserus. Ylioppilas Turussa sl. 1659 [Terserus] Henric [Adolphi _ 61]. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1659 – sl. 1660. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1661 – kl. 1662. — Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1662. † vahingonlaukaukseen Rättvikissä 11.1667.

Veli: sotilaspappi Elof Terserus 1333 (yo 1659, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; KA mf. ES 1835 (jj 10) Viipurin pitäjän käräjät 4.–6.6.1663 s. 25 (Een Major Petter Hållender be:dh inlade genom sin Fulmechtige Henricum Terserum een skrifft, klagandes der medh öfwer Porckala boerne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 85 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 204, 243, 244, 272, 333, 345, 403; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 131; H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 53 #234. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #311.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Terserus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1334>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.