Helsingin yliopisto

Tiedot

10.4.1820 Karl Ulrik Cederhwarf 13361. * Mariestadissa 2.2.1802. Vht: Mariestadin apteekkari Bror Lars Cederhwarf († 1811) ja Ulrika Scheffman. Porvoon lukion oppilas 29.8.1817 – 11.12.1819 (dim.). Ylioppilas Turussa 10.4.1820. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1820] Carolus Ulricus Cederhwarf, natus in urbe Sueciæ Mariæstad die 2. Febr. 1802, patre pharmacopola urbico. E Gymnasio Borg. Albo Universitatis inscriptus d. 10:o Aprilis. | Borgmästare i Borgå. | Lands Secreterare i St. Michels-Län. Tuomarintutkinto 13.6.1823. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1823. — Oikeusraatimies ja julkinen notaari Porvoossa 1826. Varatuomari 1828. Porvoon pormestari 1833. Mikkelin läänin lääninsihteeri 1845. † Mikkelissä 17.10.1863.

Pso: 1829 Juliana Sofia Solitander († 1853).

Poika: Helsingin reaalikoulun kollega, HFM Gustaf Magnus Cederhvarf 16935 (yo 1851, † 1894).

Poika: rautatiehallituksen kassakonttorin apulaiskasööri Karl Wilhelm Cederhwarf 18454 (yo 1865, † 1911).

Lanko: lääninsihteeri Anders Vilhelm Solitander 13267 (yo 1819, † 1843).

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #37; HYKA, Album 1817–65 s. 42; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1823 (14.6.1823, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #907. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 600 (CLXXI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1022; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1537. — H. J. Boström, Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. SSJ 1 (1922) s. 13; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2633.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Ulrik Cederhwarf. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13361>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.