Helsingin yliopisto

Tiedot

12.4.1820 Paul Berndt Adolf Orraeus 13362. * Sulkavalla 15.1.1803. Vht: maanmittaustirehtööri Johan Adolf Orraeus 9897 (yo 1781, † 1843) ja Helena Katarina Meinander. Viipurin piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 21.8.1818 – 14.9.1818. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 12.4.1820. Viipurilaisen osakunnan jäsen 12.4.1820 12/4 1820 \ Paul Berndt Adolph Orræus \ 15/1 1803 \ Landtm. Directeur \ Wiborg \ Ingick i Åbo Hof Rätt om Våren 1824. Tuomarintutkinto 13.12.1823. Turun hovioikeuden auskultantti 15.6.1824. Vaasan hovioikeuden auskultantti 11.1.1833. — Varatuomari 1829. Tilanomistaja Juvan Askolassa. † Juvalla 29.9.1851. Naimaton.

Yksityistod. antaja: Karl Niklas Keckman 12230.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1741; HYKA, Album 1817–65 s. 42; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1824 (27.4.1824, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #909. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 605 (CLXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 138 (CLXXI); H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #181; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 263. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 979 (Orraeus Taulu 11); H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #285; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 458 (Orre-Orraeus Tab. 19).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Berndt Adolf Orraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13362>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.