Helsingin yliopisto

Tiedot

18.12.1821 Karl August Starck 13564. * Seiskarissa 1.8.1800. Vht: viipurilainen tullipäällysmies, kollegisihteeri Gustaf Vilhelm Starck († 1807) ja Maria Kristina Hornborg. Käkisalmen piirikoulun oppilas 4.9.1811. Viipurin piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 8.9.1817 – 1820. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 18.12.1821. Viipurilaisen osakunnan jäsen 19.12.1821 19/12 1821 \ Carl Aug. Stark \ 1/8 1800 \ Collegii Secreterare \ Hogland \ Den 18 Junii 1825 uttagit betyg för att ingå vid Landtmäteri Staten. Maanmittausoppilas 11.6.1822. Maanmittausauskultantti 9.7.1825. — Komissiomaanmittari Oulun läänissä 1840, Viipurin läänissä 1842. † Viipurissa 31.3.1858.

Pso: 1842 Charlotta Josefina Dreyer († 1868).

Veli: Räisälän kappalainen Petter David Starck 12937 (yo 1816, † 1867).

Yksityistod. antaja: Karl August Hjorth 12811.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1788; HYKA, Album 1817–65 s. 67; KA Ansioluettelokokoelma; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 35v. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 632 (CLXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 139 (CLXXIII); O. Wanne, Käkisalmen koulujen matrikkeli 1800–1892. SSV 29 (1945) #47; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #171; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 271. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1232 (Starck Taulu 13); E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #591.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl August Starck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13564>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.