Helsingin yliopisto

Tiedot

18.12.1821 Fredrik Vilhelm Rancken 13571. * Perniössä 31.5.1805. Vht: Perniön kirkkoherra, TT Gustaf Rancken 9033 (yo 1772, † 1831) ja Kristina Lovisa Rothovius. Yksityistodistus. Hämäläisen osakunnan jäsen 17.12.1821 [1821 Decembr: d. XVII] Fredericus Vilhelmus Rancken natus die XXXI Maji MDCCCV Patre Gustavo Rancken Theol: Doctore atque Praeposito in Bjerno. | Närvarande V.T. 1822; H.T. 1822 | Prestvigd 1828. | År 1837, såsom vorden Sockne-Adjunkt i St. Mariä, utnämd till Kapellan dersammastädes. | och V. Pastor. Ylioppilas Turussa 18.12.1821. Rancken kertoo päiväkirjassaan 17.12.1821 "Aflade jag min Student Ed på Rectors Cansliet" (Dahlström 1911), mutta hänet on merkitty yliopiston albumiin seuraavan päivän kohdalle. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 24.5.1828. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1828. — Pappina Perniössä ja Kiikalassa. Maarian pitäjänapulainen 1836, kappalainen 1837. Varapastori s.v. Nousiaisten kirkkoherra 1858, virkavapaa kivulloisuuden takia 1868. † Naantalissa 15.8.1879.

Pso: 1:o 1833 Jeanette Elisabet Ekman († 1846); 2:o 1847 Vilhelmina Fredrika Charlotta von Numers († 1852); 3:o 1853 Sofia Ulrika de Besche († 1892).

Appi: Uudenkaupungin pormestari, FM Karl Kristoffer Ekman 8878 (yo 1769, † 1818).

Poika: senaatin kirkollistoimituskunnan esittelijäsihteeri, FM ja TK Gustaf Rancken 17612 (yo 1857, † 1895).

Poika: Porin yleisen sairaalan taloudenhoitaja Fredrik Gerhard Rancken 19821 (yo 1874, † 1923).

Lanko: senaatin esittelijäsihteeri, valtioneuvos Karl Johan Oskar von Numers 15110 (yo 1833, † 1881).

Yksityistod. antaja: Karl August Hjorth 12811.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #241; HYKA, Album 1817–65 s. 67; HYKA KA Da, Konsistorin registratuura 1828; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2779; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 630 (CLXXIII); S. Dahlström (utg.), En Åbostudents dagbok. Album utgivet av Åbo avdelning 2 (1911) s. 40–63 (päiväkirja on vuosilta 1820–28). — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7203.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Vilhelm Rancken. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13571>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.