Helsingin yliopisto

Tiedot

6.3.1822 Karl Vilhelm Maexmontan 13591. * a.n. Lempäälässä 31.3.1807. Vht: kruununvouti Adolf Maexmontan 9329 (yo 1775, † 1838) ja Elisabet Martin. Odert Gripenbergin internaattikoulun oppilas (1819, epävarma tieto). Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 6.3.1822. Hämäläisen osakunnan jäsen 9.3.1822 [MDCCCXXII] Martii die IX. Carolus Wilhelmus Mæxmontan. Natus die 31. Martii Anno 1807. Patre C. A. Mæxmontan vicebus Judicis territorialis fungente. | Uttog Wittnesb. d. 12 Juni 1829. med vitsord af Nöjaktig flit, och, sedigt samt anständigt Uppförande, dock under anmärkning att han blifvit af Consist. Min. skyldig känd – till en förseelse, hvarföre han på ett halft år blef relegerad. | Vice Häradshöfding. Pienempi kameraalitutkinto 10.6.1829. Tuomarintutkinto 6.5.1831. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1831. — Sihteeri. Varatuomari 1838. † Lempäälässä 13.3.1884.

Pso: 1833 Antoinette Cecilia Östlin († 1894).

Yksityistod. antaja: Isak Ahlholm 13041.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #245; HYKA, Album 1817–65 s. 68; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1039. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 628 (CLXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 139 (CLXXIII); E. O. Kuujo, Odert Gripenbergin internaattikoulu 1812–1822. HArk 55 (1955) s. 95. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 831 (Maexmontan Taulu 9).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Vilhelm Maexmontan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13591>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.