Helsingin yliopisto

Tiedot

6.3.1822 Gabriel Alopaeus 13594. * Kesälahdella 17.12.1802. Vht: Kesälahden kappalainen Henrik Alopaeus 8565 (yo 1765, † 1803) ja Anna Elisabet Stenfelt. Kuopion triviaalikoulun oppilas 15.2.1815 – 19.8.1816 (betyg). Käkisalmen piirikoulun oppilas 22.1.1817 – 16.12.1819. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 6.3.1822. Viipurilaisen osakunnan jäsen 6.3.1822 [6/3 1822] \ Gabriel Alopæus \ 17/12 1801 \ Vice Pastor \ Kesälax \ Den 31 Dec. 1824 uttagit betyg för att ingå vid landet Undervisningsverk. Todistus kouluviran hakemista varten registratuurassa 8.1.1825. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 19.12.1832. — Kadettikoulun vt. opettaja 1824. Kuopion triviaalikoulun vt. venäjän kielen opettaja 1825, vakinainen 1826. Kesälahden kirkkoherra 1834 (virkaan 1836), Kerimäen 1854 (virkaan 1856), virkavapaa 1865. Rovasti 1845. † Kerimäellä 6.5.1876.

Pso: 1836 Vivika Tavaststjerna († 1888).

Yksityistod. antaja: Adolf Ivar Arwidsson 12364.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1798; HYKA, Album 1817–65 s. 69; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 618 (CLXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 138 (CLXXIII); O. Wanne, Käkisalmen koulujen matrikkeli 1800–1892. SSV 29 (1945) #88; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 273; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #433. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 278; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 354, 362; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 61 (Alopæus Taulu 51); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #110; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8228.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13594>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.