Helsingin yliopisto

Tiedot

18.6.1822 Gustaf Detlof Erik Ammilon 13649. * Hämeenlinnassa 2.7.1804. Vht: Hämeenlinnan sairaalan- ja linnanlääkäri, KM Anders Petter Ammilon († 1833) ja Agata Matilda Tigerstedt. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 25.8.1817. Ylioppilas Turussa 18.6.1822. Hämäläisen osakunnan jäsen 18.6.1822 [MDCCCXXII Junii die 18.] Gustavus Detlavus Ericus Ammilon natus die II Julii MDCCCIV. patre Adrea Petro Ammilon Assessore Collegiali. | Uttagit sitt nationsbevis den 10 December 1825 efter det han den nästföregående 8:de i samma månad presteradt jurisexamen med videtur af försvarliga kunskaper. Tuomarintutkinto 8.12.1825. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1825. — Senaatin ylim. kamarikirjuri. Yleisen revisio-oikeuden ylim. kopisti 1827. Muutti Tukholmaan 1830. Otettu Danvikin mielisairaalaan.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #257; HYKA, Album 1817–65 s. 73; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825 (10.12.1825, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); KA Revisiolaitos, Revisio-oikeuden ja revisiokonttorin matrikkeli 1815–1933 s. 55; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #948. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 618 (CLXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XIII; E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #215; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #413.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Detlof Erik Ammilon. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13649>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.