Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Georg Herrainen Georgius Henrici, Aboensis 137. * noin 1614. Kotoisin Turusta. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 12.12.1640. Stipendianomus 17.6.1646. — Halikon pitäjänapulainen 1652, kappalainen 1674. † noin 1685.

Pso: 1:o Margareta († luult. ~1676); 2:o Elisabet Sigfridsdotter tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Vävy: ylioppilas Johan Eqvenberg 3097a (yo 1680-luvulla, † 1690).

Vertaa: apulaispappi Henrik Jamalenius 2327 (yo 1674).

/ Halikon kappalainen oli Strandbergin mukaan nimeltään "Georgius Henrici Jamalenius, äfven Herrainen kallad". Tieto Jamalenius-nimestä on nähtävästi erheellinen ja johtunee sekaannuksesta toisen papin kanssa, vrt. Kallio (1930). /

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (17.6.1646); KA mf. ES 1750 (cc 12) Halikon ja Uskelan käräjät 19.–21.7.1684 f. 177v (syntyperätodistus Tukholman kankuriammattikuntaa varten poikapuolelle Jakob Isakssonille, todistuksen mukaan hän oli kappalaisen vaimon Elisabet Sigfridsdotterin poika edellisestä avioliitosta korpraali Isakin kanssa); KA mf. ES 1751 (cc 14) Halikon ja Uskelan käräjät 8.–10.2.1686 f. 26v (Fordom Sacellani härsammastedes Sahl. Georgij Henrici efterlefwerska hustru Elisabet Sigfredzdotter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 4 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 20 (12.12.1640, Georgius Henrici Aboënsis), 39 (27.10.1641, Georgius Henrici), 79 (Georgius Henrici Aboens.), 159 (Georgius Henrici Herrainen Aboens.), 163 (Georgius Henrici Aboens.); Akademiska konsistoriets protokoll I 1624–1636 (Uppsala 1968) s. 234 (21.11.1632, Tuenne breeff ifrå Olao Laurentii Herraino grefwe Päderss secretario). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 421, 422; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 151; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 185.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Herrainen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=137>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.