Helsingin yliopisto

Tiedot

14.10.1822 Johan Nylund 13711. * Lapinjärvellä 5.9.1802. Vht ehkä: Vasarankylän (Norrby) Nygårdin talollinen Lapinjärvellä Erik Eriksson († 1813) ja Katarina Lindström. Lapinjärven seurakunnan kastettujen luetteloon tehdyn merkinnän mukaan heidän poikansa Johan olisi kuitenkin kuollut jo 1803. Loviisan triviaalikoulun oppilas 17.8.1814. Porvoon lukion oppilas 8.12.1818 – 18.6.1822 (dim.). Pääsykuulustelu 11.10.1822. Ylioppilas Turussa 14.10.1822. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1822] Johannes Nylund, natus die 5:to Septembris 1802 in paroecia Lappträsk, patre Ruricola. E Gymnasio Borgoënsi Albo Universitatis inscriptus die 14:to Octobris. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 15.10.1825. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 17.12.1825. — Pappina Tohmajärvellä ja Sortavalassa, viimeksi Jyväskylän kappalaisen apulainen 1829. † Porvoossa 29.4.1830. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #85; HYK Mf/Ms 380, Lovisa trivialskolas matrikel ifrån år 1813; HYKA, Album 1817–65 s. 80; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1822; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2525. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 642 (CLXXIV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1069; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1563. — E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 167.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Nylund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13711>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.