Helsingin yliopisto

Tiedot

23.10.1822 Karl Johan Meinander 13715. * postuumina Porvoossa 27.12.1803. Vht: Porvoon lukion lehtori, FM Karl Fredrik Meinander 9392 (yo 1776, † 1803) ja Anna Maria Borgström. Porvoon lukion oppilas 26.2.1818 – 21.9.1822 (dim.). Pääsykuulustelu 21.10.1822. Ylioppilas Turussa 23.10.1822. Viipurilaisen osakunnan jäsen 23.10.1822 23/10 1822 \ Carl Joh. Meinander \ 27/12 1803 \ Matheseos Lector \ Borgå \ D. 11 Junii 1825 uttagit betyg för att ingå vid K. Åbo Hof Rätt. Tuomarintutkinto 13.6.1825. Turun hovioikeuden auskultantti 22.6.1825. Suurempi kameraalitutkinto. — Yleisen revisio-oikeuden ylim. kopisti 1826. Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri 1827. Yleisen revisio-oikeuden kopisti 1828, kanslisti 1831, revisiokonttorin 2. reviisori 1832, revisio-oikeuden sihteeri 1844, asessori 1861. Samalla Helsingin rahatoimen kamreeri 1856. † Helsingissä 16.4.1878.

Pso: 1843 Anna Lovisa Backman († 1888).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1823; HYKA, Album 1817–65 s. 81; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825 (15.6.1825, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1822; KA Ansioluettelokokoelma; KA Revisiolaitos, Revisio-oikeuden ja revisiokonttorin matrikkeli 1815–1933 s. 12, 101; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #938. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 641 (CLXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 139 (CLXXIV); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1550; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 277. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 867 (Meinander Taulu 19); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2562.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Johan Meinander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13715>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.