Helsingin yliopisto

Tiedot

31.10.1822 Anders Ruuth 13719. * Tuusniemellä 5.5.1800. Vht: Ruuttulan rusthollari Tuusniemellä Johan Ruth († 1808) ja Helena Hämäläinen. Kuopion triviaalikoulun oppilas 4.3.1809 – 1811 (utan betyg och vidtagit landthushållning, återkommit 4.10.1815 – 28.1.1818 betyg). Porvoon lukion oppilas 19.2.1818 – 20.6.1820 (dim.). Yksityistodistus 25.[10.]1822. Pääsykuulustelu 29.10.1822. Ylioppilas Turussa 31.10.1822. Viipurilaisen osakunnan jäsen 1.11.1822 1/11 1822 \ Anders Ruth \ 1800 \ Bonde \ Kuopio \ Uttagit betyg d. 13/11 1824 för att antaga Sacros ordines i Borgå. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 13.11.1824. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 15.6.1825. — Pappina Ilomantsissa ja Liperissä. Kivijärven kappalainen 1831. Varapastori 1842. † Kivijärvellä 11.5.1848.

Pso: 1832 Johanna Regina Kiljander († 1878).

Appi: Liperin kappalainen Anders Johan Kiljander 10247 (yo 1786, † 1836).

Poika: maanviljelijä ja asianajaja Georg Anders Ruth 17694 (yo 1857, † 1910).

Yksityistod. antaja 25.[10.]1822: Axel Adolf Laurell 13135.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1824; HYKA, Album 1817–65 s. 81; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1824; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1822; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2922. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 644 (CLXXIV); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1549; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 277; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #292. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 391; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 166.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Ruuth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13719>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.