Helsingin yliopisto

Tiedot

16.12.1822 Abraham Engblom 13735. * Turussa(?) 12.3.1804. Vht: turkulainen tullijahdin päällysmies Karl Engblom ja luult. Maria Kristina Åström. Turun katedraalikoulun oppilas 8.9.1814 (in cl. prim.) – 9.1.1822 (abiit cum testim. e cl. conrect.). Yksityistodistus 15.10.1822. Pääsykuulustelu 14.12.1822. Ylioppilas Turussa 16.12.1822. Turkulaisen osakunnan jäsen 8.2.1823 8/2 1823. Abraham Engblom 12/III 1804. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 10.6.1826. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.6.1826. — Pappina Uskelassa, Tottijärvellä, Aurassa, Huittisissa, Tarvasjoella, Kullaalla ja Velkuassa. Iniön kappalainen 1835. † Velkuassa 6.8.1865.

Pso: 1827 Maria Gustava Lindvall († 1864).

Yksityistod. antaja 15.10.1822: Henrik Widenius 12921.

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. I #200; HYKA, Album 1817–65 s. 84; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1826 f. 98; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1822; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 636 (CLXXIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #787; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 144.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Engblom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13735>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.