Helsingin yliopisto

Tiedot

19.12.1822 kirjuri Konrad Adolf Weber 13738. * Mäntyharjulla 13.4.1802. Vht: mikkeliläinen toimitusvouti Johan Germund Weber ja Anna Magdalena Laurell. Kuopion triviaalikoulun oppilas 26.8.1814 – 1815. Kuopion triviaalikoulun oppilas 11.9.1816 – 19.6.1817 (betyg). Käräjäkirjuri 1819. Rannan kihlakunnan veronkantokirjuri 1820. Yksityistodistus 12.12.1822. Pääsykuulustelu 16.12.1822. Ylioppilas Turussa 19.12.1822. Viipurilaisen osakunnan jäsen 20.12.1822 20/12 1822 \ Conrad Adolph Weber \ 13/4 1802 \ Exped. Fogde \ S:t Michel \ Den 15 Junii 1825 uttagit betyg för att ingå vid Landtmäteri Staten. Maanmittausoppilas 15.5.1823. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 23.6.1825. Maanmittausauskultantti 9.7.1825. — Varamaanmittari Oulun läänissä 1828, komissiomaanmittari s.v. 3. maanmittari Viipurin läänissä 1831. † Viipurissa (ruots. seurak.) 1.10.1845.

Pso: 1836 Vera Stepanovna Hanykoff.

Yksityistod. antaja 12.12.1822: Gabriel Jeremias Wallenius 12686.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1832; HYKA, Album 1817–65 s. 84; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1822; KA Ansioluettelokokoelma; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 41v. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 647 (CLXXIV); Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #464; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 278; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #408. — E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #592.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Konrad Adolf Weber. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13738>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.