Helsingin yliopisto

Tiedot

24.12.1822 Samuel Anders Wigren 13739. * Turussa (ruots. seurak.) 6.6.1803. Vht: turkulainen kauppalaivuri Erik Wigrén († 1817) ja hänen 1. puolisonsa Anna Magdalena Örnberg. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 24.12.1822. Turkulaisen osakunnan jäsen 8.2.1823 8/2 1823. Samuel And. Wigren 6/VI ‹Vuosiluku 1804 on korjattu vuodeksi 1803.›. Maanmittausoppilas 6.8.1825. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 22.12.1826. Maanmittausauskultantti 31.1.1827. Tuomarintutkinto 8.12.1827. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1827. Kameraalitutkinto 11.12.1828. Todistus registratuurassa 13.12.1828. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1829. Varamaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1833, erosi sittemmin maanmittarikunnasta. Tampereen vt. kaupunginviskaali 1836. Asianajaja Tampereella. † Vesilahdella 9.3.1866.

Pso: 1836 Maria Fredrika Finne († 1859).

Veli: yleisen revisio-oikeuden kopisti Johan Erik Wigrén 13034 (yo 1817, † 1840).

Velipuoli: henkikirjuri Ernst Erik Wigren 15536 (yo 1837, † 1900).

Poika: Tampereen kaupunginviskaali Ernst Alexander Wigren 17955 (yo 1860, † 1881).

Lanko: Turun akatemian vouti Karl Johan Fredrik Uhrweder 13095 (yo 1817, † 1858).

Lanko: varatuomari Gustaf Adolf Finne 13372 (yo 1820, † 1867).

Yksityistod. antaja: Adolf Vilhelm Wegelius 12819.

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. I #201; HYKA, Album 1817–65 s. 84; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1826 f. 223; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1827 (13.12.1827, Wigrenin nimi on yliviivattu oikeusvirkoihin pyrkijöiden todistuskonseptista); HYKA KA Da, Konsistorin registratuura 1828; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 41v; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #981. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 647 (CLXXIV). — E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #608.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Anders Wigren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13739>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.