Helsingin yliopisto

Tiedot

4.12.1823 Erik Kristian Castrén 13871. * Rovaniemellä 13.11.1802. Vht: Rovaniemen kirkkoherra, FM Kristian Castrén 11052 (yo 1796, † 1825) ja Susanna Sofia Fellman. Oulun triviaalikoulun oppilas 27.8.1817 (cl. I). Oulun triviaalikoulun oppilas 5.2.1821 (cl. III). Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 3.12.1823. Ylioppilas Turussa 4.12.1823. Pohjalaisen osakunnan jäsen 6.12.1823 [1823] Ericus Christianus Castrén die XIII Novembris anno MDCCCVI natus, Aboæ die VI Decembris anno MDCCCXXII. | Sacros obtinuit ordines 1827|5|. Pastor in Muonionniska, Lapponiæ, 1832. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 7.6.1825. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 13.6.1825. — Armovuodensaarnaaja Rovaniemellä 1825. Muonion kirkkoherra 1830 (virkaan 1833). Tuli heikkomieliseksi 1834. † Rautiossa 25.3.1848. Naimaton.

Yksityistod. antaja s.d.: Karl Niklas Keckman 12230.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2044a; HYKA, Album 1817–65 s. 106; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1823; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 651 (CLXXV); A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #225; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809–1827 (1957) #2044a. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 249; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 315 (Castrenius Taulu 38); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #560; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 49 (Castrén Taulu 85); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #626.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Kristian Castrén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13871>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.