Helsingin yliopisto

Tiedot

19.12.1823 Gabriel Vilhelm Leidenius 13877. * Perttelissä 5.10.1803. Vht: Salon kappalainen Henrik Leidenius 10384 (yo 1787, † 1833) ja Regina Nordgren. Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 17.12.1823. Ylioppilas Turussa 19.12.1823. Boreaalisen osakunnan jäsen 2.6.1824 [1824] Junii d. II. Gabrielus Guilielmus Leidenius. natus in Uskela die V. Octobris MDCCCIII. | Adjunctus Sacellani in Salo die 12 Dec. 1827. | Pædagogus in Kisko 30/4 1828. | Sacellanus in Suomusjärvi 27/8 1834. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 6.12.1827. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1827. — Salon kappalaisen (isänsä) apulainen 1827. Kiskon pedagogi 1828. Suomusjärven kappalainen 1834, sai viransijaisen 1839. † Suomusjärvellä 4.7.1877.

Pso: 1835 Johanna Vilhelmina Chydenius († 1863).

Yksityistod. antaja s.d.: Karl August Hjorth 12811.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #1004; HYKA, Album 1817–65 s. 107; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1827; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1823; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1972; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 656 (CLXXV). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 397.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Vilhelm Leidenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13877>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.