Helsingin yliopisto

Tiedot

25.6.1828 Gustaf Magnus Nohrström 14501. * Luhangassa 31.3.1808. Vht: luhankalainen tilanomistaja, taloustirehtööri Anders Gustaf Nohrström († 1819) ja Anna Lovisa von Essen tämän 2. avioliitossa. Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 23.6.1828. Ylioppilas Turussa 25.6.1828. Hämäläisen osakunnan jäsen 25.6.1828 [1828] Juni d. 25. Gustaf Magnus Nohrström född i Luhango Capell under Syssmä Socken den 1 April År 1808. Son till numera afleden Oconomie Directeuren A: G. Nohrström | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829. | Uttagit Nations Betyg d. 4. Maji 1831, och erhållit Vitsord af Nöjaktigt Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och anständigt uppförande. | Inkom med Testimonium af Mag. v. Becker. Student Brefvet, utan vitsord, är af d. 25 Juni 1828. Theologiae Exam 1830 H.T.: Nöjaktiga. | Philos. Landtmäteri Examen 1833 V.T.: Nöjaktiga Insigter. Juridisk Landtmäteri Examen 1834 d. 10 Maj: Ganska Försvarliga. (Dispens fr. Ryska Examen.) Uttog, andra gången, Nations Betyg, hvilket är dateradt d. 25 October 1834: Flit, Nögaktig; Uppförande, i alla afseenden Stadgadt och Berömligt. Maanmittausoppilas 20.4.1829. † ylioppilaana Helsingissä 16.3.1836. Naimaton?

Isän isä: Koskenkylän ruukin johtaja Abraham Nohrström U717.

Velipuoli: Mikkelin kihlakunnan henkikirjuri Otto Reinhold von Becker 13151 (yo 1818, † 1873).

Lanko: henkikirjuri Karl Johan Schrey 13436 (yo 1820, † 1869).

Lanko: Kellokosken ruukinsaarnaaja Lars August Blom 15545 (yo 1837, † 1853).

Yksityistod. antaja s.d.: Johan von Becker 12845.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #360; HYKA, Album 1817–65 s. 204; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1828; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 25v. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 710 (CLXXIX). — Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 758 (Nohrström Tab. 14).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Magnus Nohrström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14501>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nohrström, Gust. Magn. Tavast. p. 204,7 || Tav. 360: 25.6.1828. Son af ekon. direkt. A. G. Nohrström. Född 1.4.1808 i Luhango. Betyg 25.10.1834 till landtm.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 710.