Helsingin yliopisto

Tiedot

11.2.1830 Eugen Teodor von Knorring 14688. * Kokemäellä 12.1.1812. Vht: eversti Henrik Gustaf von Knorring 8644 (yo 1766, † 1833) ja Renata Elisabet Blum. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 11.2.1830 (arvosana laudatur äänimäärällä 29). Pohjalaisen osakunnan jäsen 12.2.1830 [1830] Eugenius Theodorus von Knorring die XII Februarii. natus die XII Januarii MDCCCXII. | Præstitis examinibus coram Facultate Juridica valedixit Camenis nostris 7/6 1833. | Kanslist i K. Wasa Hof Rätt 1839. Land Sekreterare i Wasa Län 1850. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 19.1.1832. Tuomarintutkinto 3.6.1833. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1833. Vaasan hovioikeuden auskultantti 29.1.1835. — Varatuomari 1836. Vaasan hovioikeuden kanslisti 1839, kirjaaja 1842, aktuaari 1843, notaari 1844, apujäsen 1847–50. Vaasan läänin lääninsihteeri 1850. Turun hovioikeuden asessori 1853, ero 1862. Samalla senaatin vt. prokuraattorin apulainen 1854–56 ja kansliatoimituskunnan apulaisesittelijäsihteeri 1859. Senaattori senaatin oikeusosastossa 1862. Senaatin prokuraattori 1863, ero 1867. Uudestaan senaattori oikeusosastossa 1869. Senaattori talousosastossa ja siviilitoimituskunnan apulaispäällikkö 1871. Senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja 1874 (kuoli ennen virkaan astumista). Valtiopäivämies 1863–64, 1867 ja 1872. † Helsingissä 10.6.1874.

Pso: 1843 Helena Katarina Schwenzon († 1901).

Poika: liikemies Helsingissä, laamanni Anton Leonard von Knorring 19179 (yo 1870, † 1926).

Yksityistod. antaja: Robert Valentin Frosterus 12370.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2229; HYKA, Album 1817–65 s. 230; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 17; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1066. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 12; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2229. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 281; H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 169; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #301; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 441; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 208 (von Knorring Tab. 12); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 614 (von Knorring Tab. 37); M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 160; P. Möller et al., Ätterna Knorring. SSJ 55 (2000) s. 149.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eugen Teodor von Knorring. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14688>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Eugen Teodor von Knorring f. Kumo (Kumogård) 12.1.1812. Fdr översten Henrik Gustav von K. och Regnata Elisabet Blume. Vb R. V. Frosterus. Österb. Domarex. 1833. Ledamot av Senatens just.dep. 1862. Prokurator 1863. Utnämnd viceordförande i nämnda departement 1874. † Helsingfors 10.6.1874.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 12.