Helsingin yliopisto

Tiedot

16.2.1830 Otto Vilhelm Kjellman 14691. * Laukaassa 2.6.1808. Vht: komissiomaanmittari Vaasan läänissä Magnus Kjellman († 1824) ja Johanna Schöneman. Kuopion triviaalikoulun oppilas 10.9.1821 – 1827 (utan betyg). Maanmittausoppilas 9.2.1828. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 16.2.1830 (arvosana approbatur äänimäärällä 8). Hämäläisen osakunnan jäsen 17.2.1830 [1830] Die XVII Febr Otto Wilhelm Kjellman natus die II Julii MDCCCVIII in Paroecia Laukas patre Magno Kjellman Geodæte. Die XVI Februarii Albo Universitatis in scriptus | Uttagit sitt Nations Betyg d. 2. Maji 1832 med Videtur: Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | ‹Sana Landtmätare on yliviivattu.›. Maanmittausauskultantti 9.6.1832. — Varamaanmittari Vaasan läänissä 1846, ylim. komissiomaanmittari 1853, vakinainen 1857. † Uudessakaarlepyyssä 11.3.1862.

Pso: 1862 Johanna Boman († 1910).

Veli: Savitaipaleen kirkkoherra Karl Magnus Kjellman 13280 (yo 1819, † 1872).

Yksityistod. antaja: Sven Nils Hougberg 13751.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #380; HYKA, Album 1817–65 s. 231; KA Ansioluettelokokoelma; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 19. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 12; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #566. — E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #701; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 356 (Kjellman Taulu 6).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Otto Vilhelm Kjellman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14691>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Otto Wilhelm Kjellman f. Laukas 2.6.1808. Fdr komm.lantmät. Magnus K. och Johanna Schöneman. Lantmäterielev. Vb S. N. Hougberg. Tav. Lantm.ex. 1832. Kommissionslantmätare i Vasa län 1857. † Nykarleby 11.3.1862.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 12.