Helsingin yliopisto

Tiedot

19.4.1830 Johan Salomon Fingerroos 14699. * Uskelassa 15.2.1810. Vht: vänrikki Salomon Fingerroos († 1833) ja Katarina Maria Renvall. Käkisalmen piirikoulun oppilas 25.10.1822 – 3.7.1826. Viipurin lukion oppilas 26.8.1826 – 7.1829. Ylioppilas Helsingissä 19.4.1830 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 14). Turkulaisen osakunnan jäsen 8.5.1830 8/5 1830. Johan Fingerros. \ 5/2 1810. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Jurist. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 21.6.1831. Tuomarintutkinto 11.12.1833. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1833. † Viipurissa (ruots. seurak.) 18.12.1835.

Eno: kihlakunnantuomari Johan Gabriel Renvall, myöh. (1804) Renwald 11350 (yo 1799, † 1844).

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. II #310; HYKA, Album 1817–65 s. 232; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 16; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1070. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 13; O. Wanne, Käkisalmen koulujen matrikkeli 1800–1892. SSV 29 (1945) #151; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #295.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Salomon Fingerroos. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14699>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Johan [J. Salomon] Fingerroos f. Uskela (Kupila) 15.2.1810. Fdr fänriken Salomon F. och Katarina Maria Renvall. Vb Viborgs gymn. Aboens. Domarex. 1833. Hovrättsauskultant s. å. † 18.12.1835.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 13.