Helsingin yliopisto

Tiedot

7.5.1830 Adolf Fredrik Wahlgren 14704. * Turussa (suom. seurak.) 29.3.1809. Vht: turkulainen puuseppä Erik Wahlgren († 1818) ja Helena Ahlström. Turun katedraalikoulun oppilas 20.8.1818 (in cl. prim.) – (1826). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 7.5.1830 (arvosana approbatur äänimäärällä 10). Turkulaisen osakunnan jäsen 8.5.1830 8/5 1830. Adolph Fredric Wahlgrén. \ 13/3 1809. ‹–› \ ... \ [Anmärkningar:] Sinnessvag. — Tuli heikkomieliseksi. † Turun vaivaistalossa 24.2.1884.

Yksityistod. antaja: Elias Lönnrot 13705.

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. II #311; HYKA, Album 1817–65 s. 232. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 13; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Fredrik Wahlgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14704>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Adolf Fredrik Wahlgren f. Åbo 29.3.1809. Fdr snickaren Erik W. och Helena Ahlström. Vb E. Lönnrot. Aboens. »Något rubbad». † på fattighuset i Åbo 24.2.1884.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 13.