Helsingin yliopisto

Tiedot

29.5.1830 Abraham Alexander Sabudski 14708. * Raahessa 5.11.1811. Vht: raahelainen paikallismajuri Gustaf Sabudski ja Kristina Karolina Stenius. Oulun triviaalikoulun oppilas 7.2.1824 (cl. I) – 9.6.1829 (avg.). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 29.5.1830 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Pohjalaisen osakunnan jäsen 30.5.1830 [1830] Abrahamus Alexander Sabudski die XXX Maji natus anno MDCCCXI die XI ante Idus Novembris | Præsterat Domar-examen 1835. | Ingått i Civil tjenst i St. Petersburg. Titulär Råd. Collegii Assessor. Riddare. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 29.1.1834. Tuomarintutkinto 29.5.1835. Vaasan hovioikeuden auskultantti 21.10.1835. — Siviilivirassa Pietarissa. Nimineuvos. Kollegiasessori. Tilanhoitaja Venäjällä. † Kazanissa 13.11.1886.

Pso: 1847 Albertina Maria Ervast.

Äidin isä: raahelainen kauppias, raatimies Abraham Stenius 8462 (yo 1763, † 1812).

Yksityistod. antaja: Karl Henrik Ståhlberg 13328.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2234; HYKA, Album 1817–65 s. 233; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 26. — A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #1235; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 14; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2234. — H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #304; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1348.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Alexander Sabudski. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14708>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Abraham Alexander Sabudski f. Brahestad 5.11.1811. Fdr platsmajoren Gustav Sabudski och Kristina Karolina Stenius. Vb C. H. Ståhlberg. Österb. Domarex. 1835. Ingick i civil tjänst i Ryssland. Godsförvaltare. † Kasan 13.11.1886.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 14.