Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1830 Karl Samuel Forsberg 14726. * Jokioisissa (tehdasseurak.) 30.7.1810. Vht: Tammelan nimismies, toimitusvouti Karl Forsberg († 1844) ja Johanna Sofia Crusell. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 15.9.1821. Ylioppilas Helsingissä 17.6.1830 (arvosana laudatur äänimäärällä 22). Hämäläisen osakunnan jäsen 17.6.1830 [1830] Die XVII Junii Carolus Samuel Forsberg natus die XXXI. Julii anno MDCCCX. patre Carolo Forsberg, exactore in Tammela in album Universitatis XXII reportatis suffragiis relatus, die XVII:mo Junii. | Uttog. Bet. 1834 V.T. | Prestvigd i Åbo 12/12 1835 med vittsordet Approbatur. | Uttog Vittnesbörd, dat. d. 15 December 1834: Flit, Nöjaktig; Uppförande, i alla afseenden Stadgadt och Berömligt. | Prest i Åbo Stift. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1835. — Pappina Nummella ja Hausjärvellä, viimein Hattulan kirkkoherran apulainen 1840. † Nummella 30.11.1841.

Pso: 1840 Maria Lovisa Sahlstedt († 1898).

Äidin isä: Espoon kirkkoherra, FM Nils Crusell 7693 (yo 1752, † 1793).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #386; HYKA, Album 1817–65 s. 235; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #906; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #313; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 15; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #588.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Samuel Forsberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14726>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carl Samuel Forsberg f. Jockis bruk 30.7.1810. Fdr länsmannen i Tammela Carl F. och Johanna Sofia Crusell. Vb Tavastehus trivialsk. Tav. Teol.ex. 1835. Kyrkoherdeadjunkt i Hattula 1840. † Nummis 30.11.1841.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 15.