Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1830 vapaaherra Karl August Rehbinder 14728. * Pälkäneellä 3.6.1810. Vht: Pälkäneen Oksalassa asunut luutnantti, vapaaherra Karl Vilhelm Rehbinder († 1819) ja Ulrika Eleonora Leijonmarck. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 26.4.1821. Ylioppilas Helsingissä 17.6.1830 (arvosana laudatur äänimäärällä 21). Hämäläisen osakunnan jäsen 17.6.1830 [1830 Die XVII Junii] Carolus Augustus Rehbinder, natus die III Junii MDCCCX. patre Carolo Rehbinder Libero Barone Centurionis locum tenente in Pelkäne dum invivis erat, habitante in albo inscriptus suffragiis XXI auctus, die XVII:mo Junii. | Uttagit sitt Nations betyg d. 6. Febr. 1833. med Vitsord af: Utmärkt flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Predikant vid K. Första Finska Sjö-Equipaget. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 22.6.1833. — Helsingin kirkkoherran apulainen 1833. Helsingin triviaalikoulun vt. alempi kollega 1834, vt. apologista 1835, apologista 1837, ylempi kollega 1840. 1. Suomen meriekipaasin saarnaaja 1840–51, meriekipaasin vt. pastorina 1842–43, samalla mielisairaalan saarnaaja Helsingissä 1845. Varapastori 1843. Räisälän kirkkoherra 1851. Sotarovasti s.v. † Räisälässä 16.4.1864.

Pso: 1845 Ottilia Vilhelmina Kristina Boisman († 1901).

Appi: varatuomari Otto Henrik Boisman 12675 (yo 1813, † 1863).

Vävy: Kerimäen kirkkoherra Otto Gustaf Blomgren 16644 (yo 1848, † 1904).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #387; HYKA, Album 1817–65 s. 235; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2795. — E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #308; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 15; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #581. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 247, 251; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 193, 195; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 247; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 204 (friherrliga ätten Rehbinder Tab. 18); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 880 (Rehbinder Tab. 18); K. Ketola, Ryssän koulussa (2007) s. 237 (1836 anoo avustusta venäjän opintoihin).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl August Rehbinder. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14728>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carl August Rehbinder f. Pälkäne (Oksala) 3.6.1810. Fdr löjtn. friherre Carl Wilhelm R. och Ulrika Eleonora Leijonmarck. Vb Tavastehus trivialsk. Tav. Teol.ex. 1833. Kollega vid Helsingfors skola 1834. Kyrkoherde i Räisälä 1851. † där 16.4.1864.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 15.