Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1830 August Vilhelm Oskar Florin 14729. * Piikkiössä 17.5.1812. Vht: Hämeenlinnan kirkkoherra, FM Johan Gustaf Florin 10867 (yo 1794, † 1820) ja hänen 2. puolisonsa Maria Ulrika Törnqvist tämän 2. avioliitossa. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 2.2.1820. Ylioppilas Helsingissä 17.6.1830 (arvosana laudatur äänimäärällä 21) Augustus Oscar Vilhelmus Florin. Hämäläisen osakunnan jäsen 17.6.1830 [1830 Die XVII Junii] Augustus Vilhelmus Oscar Florin natus die XVII Maji MDCCCXII patre Johanne Florin Pastore Ecclæsiæ & Præposito honorario Tavasteburgi, suffragiis, XXI reportatis in albo die XVII Junii inscriptus. | Logices Examen 1832 H.T.: Ganska Nöjaktiga. Rysk Examen samma Termin: Nöjaktiga. | Rysk Skrifprof 1833 V.T. Nöjaktiga. | Uttagit Betyg 1834 H.T. | Cancellist i Kejserl. Senaten för Finland. Sedan 3:die Kamrerare i Kejserl: Finska Banken | Förste Kamrerare i Banken 1850. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.1.1833. Kameraalitutkinto 9.6.1834. — Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri 1834, yleisen kanslian kopisti 1838, kansliatoimituskunnan kanslisti 1841. Samalla Yleisen paloapuyhtiön vt. kamarikirjuri s.v., vakinainen 1836, ero 1849. Suomen Pankin kolmas kamreeri 1842, ensimmäinen kamreeri 1850, johtaja 1862, johtokunnan puheenjohtaja 1870, ero 1875. Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan kassanhoitaja 1848–50. Valtioneuvos 1875. † Helsingissä 7.4.1894.

Pso: 1840 Lovisa Ekebom († 1875).

Poika: lääkintöneuvos, LKT Johan August Florin 17864 (yo 1859, † 1902).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #388; HYKA, Album 1817–65 s. 235; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 21; KA Ansioluettelokokoelma. — E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #280; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 15; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #524. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 213; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 403 (Florinus II. Tab. 19); Suomen pankin virkailijakunta 1811–1967 (1967) s. 277.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: August Vilhelm Oskar Florin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14729>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

August Oskar Wilhelm Florin f. Pikis (Kurkkala) 17.5.1812. Fdr khd i Tavastehus Johan Gustav F. och Maria Ulrika Törnqvist. Vb Tavastehus trivialsk. Tav. Större kam.ex. 1834. Ordförande i Finlands banks direktion 1870, avsked 1875. † Helsingfors 7.4.1894.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 15.