Helsingin yliopisto

Tiedot

23.6.1830 Karl August Grönlund 14736. * Kalannissa 21.8.1812. Vht: Turun ja Porin läänin lääninrahastonhoitaja, kollegiasessori Anton Grönlund († 1851) ja Katarina Kristina Alán. Porin triviaalikoulun oppilas 30.10.1822 (cl. etymol. #1006) – 17.6.1830. Ylioppilas Helsingissä 23.6.1830 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 20). Boreaalisen osakunnan jäsen 23.6.1830 [1830] Junii die XXIII. Carolus Augustus Grönlund, Nykyrkoensis, natus die XXI. Augusti 1812. | Supr. Dicasterio Imp. Aboënsi nomen dedit /12 1835. | Notarii Extraord. titulo honoratus 20/12 1838. | Judex Territorialis Vicarius salutatus 20/6 1840. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 9.4.1833. Tuomarintutkinto 14.12.1835. Turun hovioikeuden auskultantti 6.2.1836. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1838. Varatuomari 1840. Hovioikeuden kanslisti 1842, ylim. viskaali 1847, notaari 1849, protonotaari 1855, apujäsen vuodesta 1856, asessori 1859. † Turussa 11.7.1865. Naimaton.

Äidin isä: Vaasan hovioikeuden asessori Erik Alanus, v:sta 1782 Alán 7966 (yo 1757, † 1792).

Veli: Turun hovioikeuden kirjaaja Anton Vilhelm Grönlund 15468 (yo 1837, † 1850).

Veli: Turun hovioikeuden kirjaaja Gustaf Mauritz Grönlund 15546 (yo 1837, † 1851).

/ Eräs toinen Karl August Grönlund (* 14.3.1812, ei yo, † 12.2.1855) oli Someron nimismies ja toimitusvouti (vrt. Carpelan 1928–30). /

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #1063; HYKA, Album 1817–65 s. 236; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 21; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1090. — K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 111; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 16. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 445.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl August Grönlund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14736>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carl August Grönlund f. Nykyrko 21.8.1812. Fdr häradsskriv. Anton G. och Katarina Alan. Vb Björneborgs trivialsk. Bor. Domarex. 1835. Länsman i Somero 1840. † där 10.2.1855.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 16.