Helsingin yliopisto

Tiedot

23.6.1830 Karl Gustaf Hollmen 14737. * Naantalissa 6.9.1811. Vht: naantalilainen porvari Karl Gustaf Hollmen ja Eva Pihlqvist. Porin triviaalikoulun oppilas 18.10.1822 (cl. etymol. #1005) – 17.6.1830. Ylioppilas Helsingissä 23.6.1830 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 19). Boreaalisen osakunnan jäsen 23.6.1830 [1830 Junii die XXIII] Carolus Gustavus Hollmén, Nadendalensis, natus die VI. Septembris 1810. | Sacris initiatus 22/2 1834 et Adjunctus Sacellanorum in Wöro et Maxmo constitutus. Sacellanus in Ecclesia Gustavi, Paroeciæ Töfsala 25/4 1838. Sacellanus in Saltvik 24/7 1839. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.2.1834. — Pappina Vöyrillä, Maksamaalla ja Korppoossa. Kustavin kappalainen 1838, Saltvikin 1839 (virkaan 1841). Erotettu pappisvirasta mielisairauden takia 1843. † 22.1.1872. Naimaton?

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #1064; HYKA, Album 1817–65 s. 236; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1410; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 111; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 16.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Hollmen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14737>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carl Gustav Hollmen f. Nådendal 6.9.1810. Fdr borgaren Carl Gustav H. och Eva Pihlqvist. Vb Björneborgs trivialsk. Bor. Teol.ex. 1834. Kapellan i Saltvik 1841. Sinnesrubbad, avsked 1843. † 22.1.1872.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 16.