Helsingin yliopisto

Tiedot

30.9.1830 Carl Gustaf von Essen 14771. * Oravaisissa 20.3.1815. Vht: luutnantti Pohjanmaan jalkaväkirykmentissä Otto Mauritz von Essen († 1848) ja hänen 1. puolisonsa Brita Kristina Thodén. Vaasan triviaalikoulun oppilas 31.1.1824. Ylioppilas Helsingissä 30.9.1830 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Pohjalaisen osakunnan jäsen 1.10.1830 [1830] Carolus Gustavus von Essen die I Octobris. Natus die XX Martii MDCCCXV. | Uttog den 22 Mars 1838 Bevis för att bli Prest. Återkom till Universitetet s.å. Uttog bevis d. 24. Sept. 1840. Prestvigd 1841 till Pastors Adjunct i Esbo. | Philos. Magister 1840. Kapellan i Ylihärmä. Respondentti 29.11.1837, pr. Jakob Algot Gadolin 12808. Stipendiaattiteesi 29.5.1839, pr. Johan Matias Sundwall 12290. FK 16.6.1840. FM 20.7.1840. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.12.1840. TT h.c. 1.5.1864. Väitöskirja 25.5.1867 pro munere. Opintomatka Ruotsiin ja Tanskaan 1868. Riemumaisteri 30.5.1890. — Pohjalaisen osakunnan inspehtori 1871–75. — Pappina Espoossa, Tenholassa, Ylihärmässä ja Laihialla. Ylihärmän kappalainen 1849, Ilmajoen 1861. Varapastori 1852. Aleksanterin yliopiston käytännöllisen teologian vt. professori 1866, vakinainen 1867, ero täysinpalvelleena 1875. Omisti Espoon Hiedan tilan 1843–46 ja Hattulan Herniäisen vuodesta 1875. Valtiopäivämies 1863–64 ja 1872. † Hiitolassa 22.7.1895.

Pso: 1841 Katalina Sofia Arppe tämän 2. avioliitossa († 1894).

Pson edell. aviomies: tilanomistaja Kiteellä, FM Johan Fabritius 12841 (yo 1815, † 1833).

Appi: laamanni Nils Arppe 10138 (yo 1784, † 1823).

Veli: Turun tuomiokapitulin varanotaari, FM Johan Mauritz von Essen 16761 (yo 1849, † 1872).

Poika: kasvinviljelyaseman hoitaja Hattulassa, FM Mikael von Essen 18371 (yo 1864, † 1905).

Lanko: Alavuden kirkkoherra Karl Fredrik Stenbäck 13116 (yo 1818, † 1875).

Lanko: Taivassalon kirkkoherra, FM Karl Jakob Helander 15334 (yo 1835, † 1879).

Lanko: Kajaanin kihlakunnan kruununvouti Karl Vilhelm von Essen 15694 (yo 1839, † 1870).

Lanko: Paimion pitäjänapulainen Otto Mauritz von Essen 16220 (yo 1844, † 1865).

Lanko: Kuopion lyseon lehtori, FM Anders Helander 16277 (yo 1845, † 1887).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2254; HYKA, Album 1817–65 s. 240; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 18; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #2395; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2254. — O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #824; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 201; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 620 (von Essen af Zellie, Tab. 72); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 327 (von Essen Tab. 58); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9543; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 153; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 672.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Carl Gustaf von Essen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14771>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.