Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1832 Henrik Ervast 14976. * Liperissä 19.7.1816. Vht: senaattori, varapresidentti Henrik Ervast 10541 (yo 1790, † 1838) ja Lovisa Bohm. Vaasan triviaalikoulun oppilas 7.10.1825 – 1831. Turun lukion oppilas 23.8.1831 – 22.12.1831 (avg.). Yksityistodistus. Pohjalaisen osakunnan jäsen 15.6.1832 [1832] Henricus Ervast die XV Junii natus die XIX Julii MDCCCXVI | Auscultant i Wasa Hofrätt. Vice Häradshöfding. | Cancellist i Wiborgs HofRätt 1841. Registrator 1845. Ylioppilas Helsingissä 16.6.1832 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 19). Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 20.6.1834. Tuomarintutkinto 12.6.1837. Vaasan hovioikeuden auskultantti 6.7.1837. Viipurin hovioikeuden auskultantti 11.2.1840. — Varatuomari 1840. Viipurin hovioikeuden kanslisti 1842, kirjaaja 1846, ylim. viskaali 1847, notaari 1850. † Liperissä 7.11.1855. Naimaton.

Yksityistod. antaja: Matthias Akiander 13626.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2297; HYKA, Album 1817–65 s. 267; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 29; KA Ansioluettelokokoelma. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 33; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #71; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #2490; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2297. — H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #320; W. Kannel (toim.), Viipurin hovioikeus 1839–1939 (1939) s. 355; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1319.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Ervast. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14976>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.