Helsingin yliopisto

Tiedot

14.10.1833 Joel Jakob Boxström 15130. * Viitasaarella 24.8.1812. Vht: Rautalammin kirkkoherra, FM ja TT Johan Boxström 10086 (yo 1784, † 1836) ja Eva Fredrika Krogius. Kuopion triviaalikoulun oppilas 8.2.1821 – 1827 (betyg). Porvoon lukion oppilas 19.5.1828 – 18.9.1830 (skiljebetyg). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 14.10.1833 (arvosana approbatur äänimäärällä 9). Hämäläisen osakunnan jäsen 21.1.1834 [1834] Januari 21. Joël Jacob Boxström, född den 24. Augusti 1812, uti Wiitasaari Socken. Vid Student examen den ‹–› Maji 1833, erhållit omdömmet Approbatur med 9. bifallsröster. | Fadren, Johan Boxström, Prost. | Närv. H.T. 1844 | Afdelnings Betyg d. 29. November 1849. Uppförande 1 Kl. Flit 3 Kl. | Possessionat. Maanmittausoppilas 19.3.1834. — Maanviljelijä Leppävirralla. Muutti 1865 Jyväskylään. Ylim. viskaali. † Viipurissa 2.6.1886.

Pso: 1849 Charlotta Vilhelmina Chrogelius († 1898).

Poika: Sortavalan seminaarin opettaja, FK Bruno Adalbert Boxström 19435 (yo 1872, † 1921).

Poika: pankinjohtaja Alfons Ehrenfrid Boxström 19936 (yo 1875, † 1917).

Lanko: postijohtokunnan kopisti Jakob Hugo Artur Chrogelius 17055 (yo 1852, † 1865).

Yksityistod. antaja: Henrik Samuel Savenius 14182.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #439; HYKA, Album 1817–65 s. 292; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 4. — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1776; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 44; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #551.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joel Jakob Boxström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15130>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.