Helsingin yliopisto

Tiedot

13.12.1833 Adolf Juselius 15142. * Alastarolla 5.5.1814. Vht: Loimaan nimismies, toimitusvouti Karl Fredrik Juselius († Siuntiossa 1825) ja hänen 2. puolisonsa Eva Lovisa Katarina Forselius. Turun katedraalikoulun oppilas 23.8.1825 (in cl. sec.) – 20.6.1831 (examen). Turun lukion oppilas 23.8.1831. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 13.12.1833 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 17). Uusmaalaisen osakunnan jäsen 7.2.1834 [1834] Febr. 7. Adolphus Juselius, natus in Paroecia Loimjoki die 5 Maji 1814, Patre Vectigalium Exactore Vicario. E schola privata Albo Universitatis adscriptus die 13 Decembris 1833, accepto epitheto: Approbatur cum laude. | Uttagit betyg den 15/12 1841, för att ingå uti Åbo HofRätt. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 20.12.1838. Tuomarintutkinto 13.12.1841. Turun hovioikeuden auskultantti 5.2.1842. — Varatuomari 1845. Loviisan pormestari 1851. Hovioikeudenasessorin arvonimi 1884. Tammikuun valiokunnan jäsen 1862. Valtiopäivämies 1863–64. † Loviisassa 10.7.1884.

Pso: 1:o 1852 Eva Antoinette Sjöstedt († 1863); 2:o 1867 Emma Florentina Aspelin († 1911).

Appi: laamanni Gustaf Fredrik Sjöstedt 11257 (yo 1798, † 1868).

Äidin isä: Ruoveden kirkkoherra Isak Forselius 9345 (yo 1775, † 1823).

Velipuoli: porvoolainen maanviljelijä Berndt Vilhelm Juselius 13880 (yo 1823, † 1873).

Poika: pankinjohtaja, FM ja MOK Uno Viktor Emanuel Juselius 20131 (yo 1877, † 1905).

Yksityistod. antaja: Lars Isak Ahlstubbe 13688.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #298; HYKA, Album 1817–65 s. 293; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 47; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Liber scholæ Aboënsis 1830–1838 s. 7; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1150. — A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1282; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 45; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #61. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #78; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 99 (Juselius från Loppis Tab. 16); H. J. Boström, Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. SSJ 1 (1922) s. 99.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Juselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15142>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.