Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1834 Gustaf Herman Sjöstedt 15241. * Turussa (ruots. seurak.) 14.12.1817. Vht: laamanni Gustaf Fredrik Sjöstedt 11257 (yo 1798, † 1868) ja Eva Agata Forsgren. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 17.6.1834 (arvosana approbatur äänimäärällä 12). Turkulaisen osakunnan jäsen 7.2.1835 7/2 1835. Gustaf Herman Sjöstedt. \ 14/12 1817. Född i Åbo; hans fader, Gustaf Fredric Sjöstedt, var Häradshöfding i Raseborgs Östra Härad Lagman. \ ... \ Exam. i Allm. kunskapsstycken H.T. 1836, med omdöm.: fullkoml Nöjakt. i Mathematik och i Rättsphilosophie ganska Nöjaktiga i Språk och Nöjakt i Historie. Juridiskt Skrifprof V.T. 1839, med omd. ganska Nöjakt., Domare examen 10/12 1840, med omd. Fullkoml. Nöjakt. i Allmän Lagfarenh. och ganska Nöjakt. i Ekonom. samt Romserk och Rysk Lagfarenh. och i Rättsphilosophien. \ [Afgång från Afdelningen:] d. 11/12 1840, med omd. Berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Auscultant i Kejserl. Åbo HofRätt 19/12 1840. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 14.4.1837. Tuomarintutkinto 10.12.1840. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1840. — Varatuomari 1843. Senaatin kamaritoimituskunnan kopisti 1849, kanslisti 1854, kansliatoimituskunnan protokollasihteeri 1856, esittelijäsihteeri 1859, ero 1873. Valtioneuvos s.v. Tilanomistaja Vihdin Haitissa. † Vihdissä 13.8.1912.

Pso: 1858 Henriette Klementine Kuhlman († 1881).

Poika: Gustaf Fredrik Sjöstedt 20276 (yo 1877, † 1910).

Lanko: komissiomaanmittari Nils Jakob Kuhlman 16038 (yo 1842, † 1862).

Yksityistod. antaja: Karl Niklas Keckman 12230.

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. II #354; HYKA, Album 1817–65 s. 310; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 41; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1144. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 53. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #71; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 381; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 545 (Sjöstedt Tab. 53).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Herman Sjöstedt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15241>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.