Helsingin yliopisto

Tiedot

26.11.1835 Erik Albert Montin 15373. * Kuusamossa 14.10.1818. Vht: Kalajoen kirkkoherra Abraham Montin 11006 (yo 1796, † 1861) ja hänen 2. puolisonsa Susanna Magdalena Appelgren. Oulun triviaalikoulun oppilas 28.8.1828 (cl. II). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 26.11.1835 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 16). Pohjalaisen osakunnan jäsen 26.11.1835 [1835] Ericus Albertus Montin die XXVI Novembris natus die X Octobris MDCCCXVIII. | Auscultant i Wasa HofRätt. | v. Häradsh. | Cancellist. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.6.1837. Tuomarintutkinto 28.5.1841. Vaasan hovioikeuden auskultantti 17.6.1841. — Varatuomari 1844. Vaasan hovioikeuden kanslisti 1846, kirjaaja 1852, ylim. viskaali 1853, notaari 1855, asessori 1859, hovioikeudenneuvos 1871, ero 1881. † Vaasassa 27.11.1905.

Pso: 1850 Erika Amanda Castrén († 1912).

Appi: Alatornion kirkkoherra, FM Erik Castrén 10446 (yo 1788, † 1846).

Yksityistod. antaja: Karl Henrik Ståhlberg 13328.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2369; HYKA, Album 1817–65 s. 329; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 42; KA Ansioluettelokokoelma. — A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #990; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 62; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2369. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #74; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 902 (Montin Taulu 20); H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 70; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #337; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3205.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Albert Montin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15373>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.