Helsingin yliopisto

Tiedot

14.6.1837 Jakob Viktor Wasastjerna 15475. * Vaasassa 14.6.1819. Vht: Suomen Pankin konttorikirjuri Vaasassa Johan Jakob Falander, v:sta 1808 Wasastjerna U896 († 1858) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Kristina Bange. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 14.6.1837 (arvosana laudatur äänimäärällä 21). Pohjalaisen osakunnan jäsen 5.10.1837 [1837] Jacobus Victor Wasastjerna die V Octobris Natus die XIV Junii anno MDCCCXIX. | Efter undergången Domare examen den 28 Maj 1841. uttagit afgångsbetyg. | vice Häradshöfding 1844. | Cancellist i Wasa HofRätt. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 7.12.1838. Tuomarintutkinto 28.5.1841. Vaasan hovioikeuden auskultantti 17.6.1841. — Varatuomari 1844. Vaasan hovioikeuden kanslisti 1850, aktuaari 1853, ylim. viskaali 1855, notaari 1856, sihteeri 1859, asessori 1860. Senaattori senaatin oikeusosastossa 1869, ero 1890. Valtiopäivämies 1863–64, 1872 ja 1877. † Helsingissä 1.3.1895.

Pso: 1860 Vendla Helena Vilhelmina Bonsdorff († 1921).

Appi: anatomian ja fysiologian professori, arkkiatri, FM ja LKT Evert Julius Bonsdorff 14213 (yo 1826, † 1898).

Poika: helsinkiläinen lääkäri, LL Evert Victor Wasastjerna 20839 (yo 1881, † 1941).

Poika: asianajaja Helsingissä, MOK Axel Edvard Wasastjerna 21429 (yo 1884, † 1917).

Poika: pankinjohtaja, FK Ivar Ossian Wasastjerna 21938 (yo 1886, † 1941).

Poika: kihlakunnantuomari Porvoossa Victor Waldemar Wasastjerna 25421 (yo 1897, † 1941).

Yksityistod. antaja: Knut Felix von Willebrand 14889.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2399; HYKA, Album 1817–65 s. 343; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 46; KA Ansioluettelokokoelma. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 70; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2399. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #75; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 421; H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 108; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #336; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 686 (Wasastjerna Tab. 3); M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 167; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1297 (Wasastjerna Tab. 3); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #915.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Viktor Wasastjerna. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15475>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.