Helsingin yliopisto

Tiedot

15.12.1837 Vilhelm Andersson 15535. * Janakkalassa 18.8.1810. Vht: Janakkalan Vähä-Hiitin talollinen Anders Johansson († 1851) ja Hedvig Helena Johansdotter. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 3.2.1823. Porvoon lukion oppilas 4.10.1832 – 25.8.1834 (skiljebetyg). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 15.12.1837 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 16). Hämäläisen osakunnan jäsen 15.12.1837 [1837] December 15. Wilhelm Andersson född i Janakkala Socken den 18. Augusti 1810. har vid Student Examen den 12. December 1837. erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundadt på Sexton (16) bifalls-röster. | Uttog afd. betyg 1841 V.T. | Fadren: Bonde. | Sockne Adjunkt i Sääksmäki, med enhällig kallelse, 1847. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.6.1841. — Pappina Saltvikissa ja Janakkalassa. Sääksmäen pitäjänapulainen 1847. Rengon kappalainen 1856. Varapastori 1857. † Helsingissä 22.2.1867. Naimaton.

Yksityistod. antaja: Karl Niklas Keckman 12230.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #474; HYKA, Album 1817–65 s. 352; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1880; E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #342; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 74; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #640. — O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #135.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Andersson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15535>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.