Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1839 Karl Severin Adlerstjerna 15706. * Turussa (ruots. seurak.) 22.4.1822. Vht: Vaasan hovioikeuden presidentti, MOT Karl Adam Avellan, aatel. 1834 Adlerstjerna 10547 (yo 1790, † 1857) ja hänen 2. puolisonsa Gunilla Kristina Sofia af Grubbens. Helsingin yksityislyseon oppilas 1832 – 1833 (ja 1834–1839). Ylioppilas Helsingissä 20.6.1839 (arvosana laudatur äänimäärällä 30). Hämäläisen osakunnan jäsen 20.6.1839 [1839] Juni 20. Carl Severin Adlerstjerna, född den 22 April 1822 i Åbo stad, har vid Student Examen den 19 Juni 1839 erhållit vitts ordet Laudatur, grundadt på 30 bifalls röster. | Fadren, President i Wasa Hofrätt. | Afd. Bet. d. 20/V 1842. med vitsord: ett i alla afseenden hedrande och berömwärdt uppförande jemte nöjaktig flit. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | Erhöll i Juris Examen d. 9 Jun. 1845 vitsorden af Lagus o. Palmén fullkomligt nöjaktiga af Nordström o. Tengström ganska nöjaktiga. | Afd. Bet. 10 Jun. 1845 med vitsorden: Berömlig flit och Hedrande och berömvärdt uppförande. | Auscultant i Åbo Hof Rätt. | Cancellist dersammastädes den 15. April 1849. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 2.10.1842. Tuomarintutkinto 9.6.1845. Turun hovioikeuden auskultantti 19.6.1845. — Varatuomari 1848. Turun hovioikeuden kanslisti 1849, kirjaaja 1851, ylim. viskaali s.v., notaari 1854, kanneviskaali 1857, asessori 1858. † Turussa 9.9.1860. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #492; HYKA, Album 1817–65 s. 375; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 66; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1186. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 87; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #14. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 445; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 2 (Adlerstjerna Tab. 1).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Severin Adlerstjerna. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15706>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.