Helsingin yliopisto

Tiedot

1662/63 Nils Norelius Nicolaus Jonæ, Vestmannus 1571. Kotoisin Västmanlandista. Ylioppilas Turussa 1662/63 Norelius Nic. Jonæ Vestm _ 72.

Kaima: Nils Norelius 821 (yo 1650/51).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 139a; KA mf. ES 1720 (bb 7) Pernajan käräjät 8.–9.2.1667 f. 14v (Dett beswär som Nicolaus Norælius genom sin fullmechtigh Michel Thomasson emoot Johan Huther 1132 andragit hafwer, angående een wäria som hoos Hutter pantsath skall wara, Upskiutes till nästa Ting, Emedan Hutter på witnen i saaken sig beroopar); KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 6.–8.2.1673 s. 2 (jempte herskaps ombodzman Niels Norelium). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 98 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 22 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 423–424, 426, 429, 440; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 47 (Nicolaus Jonæ).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Norelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1571>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.