Helsingin yliopisto

Tiedot

10.12.1840 Karl Bengt Alexander Ignatius 15844. * Halikossa 11.3.1823. Vht: Halikon kirkkoherra, FM Karl Anders Ignatius 11925 (yo 1805, † 1828) ja Johanna Fredrika Saurén. Helsingin yksityislyseon oppilas 1834 – 1836. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 10.12.1840 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 18). Turkulaisen osakunnan jäsen 17.2.1841 17/2 1841. Carl Bengt Alex. Ignatius \ 11/3 1823. Haliko S:kn; Fadren var Prosten och Kyrkoherden i Haliko Carl Anders Ignatius, gift med Johanna Saurén, begge dogo 1828. \ ... \ ‹–›. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 13.10.1844. Länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen 1846 17/2 1841 Carl Bengt Alexander Ignatius \ ... \ Logices examen H.T. 1843. Rysk examen H.T. 1842. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1851. \ ‹–›. Tuomarintutkinto 29.5.1856. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1856. — Varatuomari 1857. Helsingin raastuvanoikeuden vt. notaari 1859. † Helsingissä 1.2.1860. Naimaton.

Yksityistod. antaja: Gustaf Cannelin 14978.

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #37; HYK ms., Turkul. osak. matr. II #413; HYKA, Album 1817–65 s. 398; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 75; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1343. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 97; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #106. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 664 (Ignatius Taulu 19) (Karl Berndt Alexander).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Bengt Alexander Ignatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15844>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.