Helsingin yliopisto

Tiedot

7.6.1842 Herman Leonard Magnus Knut (myös L. M. H. K.) Adlercreutz 15974. * Siuntiossa 21.8.1825. Vht: laamanni Karl Henrik Adlercreutz 10386 (yo 1787, † 1832) ja Hedvig Bergman. Helsingin yksityislyseon oppilas 1833 – 1838. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 7.6.1842 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Turkulaisen osakunnan jäsen 6.10.1842 6/10 1842 Herman Adlercreutz \ 25/8 1825 ‹–› \ ... \ Logices examen 184‹–›. Rysk examen /5 1846. \ ‹–› \ ‹–›. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 13.10.1844. Länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen 1846 6/10 1842 Herman Adlercreutz \ ... \ Logices Examen V.T. 1844. Rysk Examen. Juris examen V.T. 1848. \ Uttog betyg V.T. 1847 med vitsorden nöjaktig flit hedr. o. berömv. uppförande. Afgick V.T. 1848 med vitsorden: berömlig flit hedr. o. ber. uppf. \ Gjort resor till Sverige. Hofrättsauskultant 1848. Tuomarintutkinto 6.6.1848. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1848. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1848. Varatuomari 1851. Tilanomistaja Kirkkonummen Sundsbergissä. † Kirkkonummella 13.4.1890.

Pso: 1854 Karolina Maximiliana Myrberg († 1891).

Poika: Helsingin kaupunginvouti Herman Adlercreutz 21477 (yo 1884, † 1921).

Lanko: Karl August Myhrberg 16542 (yo 1847, † 1854).

Yksityistod. antaja: Johan Leonard Häggroth 15131.

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #51; HYK ms., Turkul. osak. matr. II #417; HYKA, Album 1817–65 s. 420; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 75; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1225. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 107; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #72. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #148; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 34 (Adlercreutz Tab. 7); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 3 (Adlercreutz Tab. 7).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Herman Leonard Magnus Knut Adlercreutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15974>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.