Helsingin yliopisto

Tiedot

22.6.1843 Alfred Kihlman 16107. * Vaasassa 13.5.1825. Vht: Kruunupyyn kirkkoherra Gustaf Anders Kihlman 12012 (yo 1806, † 1852) ja Sofia Sinius. Vaasan triviaalikoulun oppilas 1835. Turun lukion oppilas 24.8.1840 – 8.6.1843 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 22.6.1843 (arvosana laudatur äänimäärällä 35). Eteläpohjalaisen osakunnan jäsen 31.1.1844. Nimi on kopioitu 1844 Eteläpohjalaisen osakunnan matrikkelista yhdistyneen Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1844] Alfred Kihlman, son till Kyrkoherden i Kronoby A. G. Kihlman, född den 13 Maji 1825, Inskrifven i Syd-Österbottniska Afdelningens Matrikel den 31. Jan. 1843‹!›. | Prestvigd 1846. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.6.1846. Opiskeli teologiaa Saksassa professori J. F. Beckin oppilaana 1851–52. Kasvatusopillinen opintomatka Saksaan 1856. — Pappina Kruunupyyssä, Lestijärvellä, Munsalassa ja Kokkolassa. Arkkipiispa Edv. Bergenheimin apulainen 1843–55. Vaasan lukion saksanopettaja 1855, teologian lehtori 1866 (ei astunut virkaan), samalla Pietarsaaren yksityisen tyttökoulun opettaja 1855–65. Helsingin normaalikoulun (lyseon) yliopettaja 1866, rehtori 1871–95, ero 1897. Professorin arvonimi s.v. Kouluhallintomies ja liikemies, Tampereen Pellavatehtaan johtokunnan puheenjohtajana 1866–1904. Valtiopäivämies Porvoon hiippakunnan opettajien valitsemana 1872, 1877–78, 1882, 1885, 1888, 1891, 1894 ja 1897. † Helsingissä 19.7.1904.

Pso: 1:o 1846 Angelika Fabritius († 1851); 2:o 1852 Hilda Vilhelmina Augusta Forssell († 1908).

Appi: tilanomistaja Kiteellä, FM Johan Fabritius 12841 (yo 1815, † 1833).

Appi: hovioikeudenneuvos Karl Henrik Forssell 12071 (yo 1806, † 1845).

Poika: kansanedustaja, FT Alfred Oswald Kairamo 19918 (yo 1875, † 1938).

Poika: hallintoneuvos Mauritz Lorenzo Kihlman 20451 (yo 1879, † 1949).

Poika: pankinjohtaja, FM Henrik Rafael Kihlman 22213 (yo 1887, † 1927).

Poika: pankin prokuristi Lennart Sigurd Kihlman 23046 (yo 1890, † 1946).

Viittauksia: HYK ms., Eteläpohj. osak. matr. #84; HYK ms., Pohj. osak. matr. #2527; HYKA, Album 1817–65 s. 442; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1746; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 117; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #317; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2527. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 263; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 710 (Kihlman Taulu 3); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2494; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 135.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Alfred Kihlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16107>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.