Helsingin yliopisto

Tiedot

21.6.1845 Gustaf Vilhelm Blomberg 16288. * a.u. Uudessakaupungissa 5.8.1822. Äiti: Maria Abrahamsdotter Österberg. Isä: porvari Gustaf Blomberg. Uudenkaupungin pedagogion oppilas 5.2.1831. Turun triviaalikoulun oppilas 30.1.1838. Turun lukion oppilas 12.6.1843 – 13.6.1845 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 21.6.1845 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 16). Boreaalisen osakunnan jäsen 13.12.1845 [1845] Dec. 13 Gustavus Wilhelmus Blomberg natus d. 25 Aug. 1822, Neostadii. Länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen 1846 13/12 1845 Gustaf Wilhelm Blomberg \ 25/8 1822 Född i Nystad patre incognito \ ... \ Seminarii Examen H.T. 1846 \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1847 med vitsorden: berömlig flit hedr. o. berömv. uppf. \ Prestvigd 1847. Vihitty papiksi Turun hiippakuntaan Porvoossa 18.12.1847. — Pappina Hämeenlinnassa, Eurajoella, Ahlaisissa ja Dragsfjärdissä. Muurlan saarnaaja 1857, kappalainen 1864. Varapastori 1873. † Muurlassa 7.10.1898.

Pso: 1853 Sofia Adolfina Landtman († 1904).

Appi: Espoon nim. kappalainen Johan Adolf Landtman 13100 (yo 1817, † 1843).

Poika: Kymin kirkkoherra, kansanedustaja Arthur Oliver Wuorimaa 19654 (yo 1873, † 1921).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #1165; HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #107; HYKA, Album 1817–65 s. 472; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Liber scholæ Aboënsis 1830–1838 s. 93; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954; TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 104. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 131; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #356. — O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #369.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Vilhelm Blomberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16288>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.